Informácie o prijímacích skúškach

Oznámenie o termíne a mieste konania prijímacích skúšok

Príjímacie skúšky na štúdium pre odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník a pre odbor 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť sa budú konať:

  • 1. kolo
    • 13. mája 2019 o 8:00 hod.
    • 16. mája 2019 o 8:00 hod.
  • 2. kolo
    • 18. júna 2019 o 8:00 hod.
v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux, ul. Farská č. 5, 2. poschodie.

Viac informácií o prijímacích skúškach nájdete v priložených dokumentoch

Pozvánka na prijímacie skúšky
Okruhy tém pre predmet biológia
Vzorový test z predmetu biológia
Kritéria prijímacieho konania