Ponuka pracovných miest

Aktuálne prebieha nábor kompletného pedagogického zboru i nepedagogických zamestnancov. Ak ste zapálený/ná pre vyučovanie mládeže a veríte, že vzdelávať sa dá aj lepšie, s láskou, nadšením a výsledkami, neváhajte sa zúčastníť výberového konania.

Vašu prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať alebo osobne doručiť na farský úrad v Bánovciach nad Bebravou do 14. novembra 2018.

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie pedagogického zamestnanca

Vašu prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať alebo osobne doručiť na farský úrad v Bánovciach nad Bebravou do 14. novembra 2018